Reserveren

Kalender word geladen......
Powered by Booking Calendar
De volgende voorwaarden zijn van toepassing:
 1. De ouders en/of verzorgers blijven te allen tijde verantwoordelijk voor de kinderen, ook al is de speeltuin normaal open.
 2. De huurder is verplicht ervoor zorg te dragen, dat noch hij, noch zijn gasten, Overlast aan gebruikers en/of bewoners van naburige percelen en overige gebruikers van de Speeltuin zal veroorzaken.
 3. De huurder zal het gehuurde overeenkomstig de afgesproken bestemming
 4. Het is de huurder niet toegestaan huisdieren in gebouw of in de speeltuin toe te laten.
 5. Het is niet toegestaan in de kantine of speeltuin te roken.
 6. De speeltuin blijft, tijdens de normale openingstijden van de speeltuin, toegankelijk voor andere bezoekers.
 7. De huurder is verplicht om eventuele schade aan het gebouw en/of inventaris te melden en te vergoeden.
 8. Het is NIET toegestaan muziek of filmmateriaal af te spelen mits de huurder zelf een licentie heeft afgesloten die het gebruik van audio- en videomiddelen in de speeltuin Eventuele boetes zullen verhaald worden op de huurder.
 9. Er mag geen alcohol geschonken worden en worden Dit i.v.m. vergunningen.
 10. Het in de speeltuin aanwezige meubilair mag alleen met toestemming verplaatst worden en dient na afloop in de oorspronkelijke opstelling achtergelaten te worden.
 11. Tijdens de verhuur moeten vluchtwegen te allen tijde worden
 12. Schade aan het meubilair, door verkeerd gebruik, wordt in rekening gebracht bij
 13. Na het gebruik is de huurder verplicht: speeltuin ruimte, toiletten en speeltuin opgeruimd en schoon achter te laten.
 14. Bij overtreding van deze voorwaarden en na waarschuwingen volgt verwijdering van het terrein en uitsluiting van huur, zonder recht op restitutie.
 15. Bij onenigheid tussen huurder en contactpersoon, medewerkers of vrijwilligers van Speeltuin de Watergeus, Beslist het bestuur Stichting de Deze beslissing is bindend.
 16. Nadat de overeenkomst is ondertekend heeft de huurder recht op het gehuurde zoals dit in dit contract is overeengekomen.
Versie: januari 2022